Jak możemy Ci dzisiaj pomóc?
< Wszystkie tematy

Dane potrzebne do przygotowania umowy

W przypadku podpisania umowy na osobę prywatną niezbędne jest posiadanie Dowodu Osobistego.

Dla klientów indywidualnych:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • seria i numer dowodu osobistego
 • adres instalacji
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres e-mail

Dla klientów biznesowych:

 • pełna nazwa firmy
 • imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę
 • numer NIP
 • numer REGON
 • adres instalacji
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres e-mail

Tags: