Jak możemy Ci dzisiaj pomóc?
< Wszystkie tematy

Jaka jest różnica między technologią AON a PON?

Technologie AON (Active Optical Network) i PON (Passive Optical Network) są dwoma różnymi architekturami stosowanymi w sieciach światłowodowych.
Oto główne różnice między nimi:
Architektura:
AON: W sieciach AON wykorzystywane są aktywne urządzenia optyczne, takie jak przełączniki optyczne. Sygnał świetlny jest aktywnie wzmacniany i przekazywany przez te urządzenia. W tym przypadku każdy punkt końcowy wymaga oddzielnego połączenia optycznego z urządzeniem aktywnym.
PON: Sieci PON wykorzystują pasywne urządzenia optyczne, takie jak rozgałęźniki optyczne. Sygnał świetlny jest dzielony i rozpraszany przez te urządzenia. Dzięki temu jeden łącze optyczne może obsługiwać wiele punktów końcowych.
Topologia sieci:
AON: Sieci AON mają topologię punkt-punkt, gdzie każdy punkt końcowy jest bezpośrednio połączony z urządzeniem aktywnym. Oznacza to, że każde zakończenie wymaga oddzielnego połączenia optycznego.
PON: Sieci PON mają topologię wielodostępową, gdzie wiele punktów końcowych jest podłączonych do jednego łącza optycznego. Urządzenia pasywne rozpraszają sygnał do poszczególnych punktów końcowych.
Koszty:
AON: Sieci AON są bardziej kosztowne, ponieważ wymagają większej liczby aktywnych urządzeń optycznych, które muszą być umieszczone wzdłuż całej trasy sieciowej. Każdy punkt końcowy wymaga również oddzielnego połączenia optycznego.
PON: Sieci PON są bardziej ekonomiczne, ponieważ wykorzystują pasywne urządzenia optyczne, które są tańsze i nie wymagają zasilania. Możliwość dzielenia jednego łącza optycznego między wiele punktów końcowych zmniejsza również koszty infrastruktury.
Wydajność:
AON: Sieci AON oferują wyższą wydajność i większą przepustowość, ponieważ każdy punkt końcowy ma dedykowane połączenie optyczne z urządzeniem aktywnym. Zapewnia to większą niezależność i możliwość lepszej kontroli nad pasmem.
PON: Sieci PON oferują mniejszą przepustowość, ponieważ łącze optyczne jest dzielone między wiele punktów końcowych. Współdzielenie zasobów może wpływać na wydajność, szczególnie w przypadku dużej liczby użytkowników korzystających z sieci jednocześnie.

Obie technologie mają swoje zastosowania. Wybór między AON a PON zależy od potrzeb i wymagań konkretnego zastosowania, kosztów infrastruktury oraz oczekiwanej wydajności sieci.