Jak możemy Ci dzisiaj pomóc?
< Wszystkie tematy

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest: MONTMAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, ul. Sienkiewicza 10 18-400 Łomża, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000622352, NIP: 718-214-40-26, tel: +48 86 225 23 45, e-mail: info@montmay.pl wpisaną do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem RPT: 11750.