Jak możemy Ci dzisiaj pomóc?
< Wszystkie tematy

Dane kontaktowe Administratora danych

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: iod@montmay.pl
2. listownie pod adresem siedziby Administratora danych: Inspektor Ochrony Danych, MONTMAY Sp. z o.o. , ul. Sienkiewicza 10, 18-400 Łomża.